PARIS IN PARÉS

À la recherche de la Ville Lumière

01.12.2018 - 03.02.2019

Curated by Sergio Fuentes Milà

ON LINE CATALOG HERE

 

Durant el segle XIX, París havia esdevingut la capital mundial de l’art. Es construí la imatge de la Ville Lumière, una ciutat mítica, plena d’oportunitats, on tot el que s’hi esdevenia adquiria un aura especial i on la producció artística marcava la pauta a seguir arreu del món. Era el màxim exponent de la modernitat.

La presencia d’artistes catalans a París a finals del segle XIX i durant la primera meitat del XX fou notable i rellevant. Els creadors del país cercaven a la ciutat del Sena les tendències en voga, així com fer-se lloc al mercat artístic parisenc a través dels salons i de les galeries. Aquestes eren les dues plataformes principals per el reconeixement i difusió d’artistes i tendències, tant les de caràcter conservador com les més avantguardistes.

Molts dels artistes que marxaven a París en busca d’inspiració i experimentació pictòrica retornaven replets de noves idees i, en ocasions, d’obres ja executades per tal de donar a conèixer al públic barceloní la seva evolució artística. Molts d’ells foren acollits a Sala Parés, la qual es convertí en un dels llocs privilegiats per apreciar què produïen els catalans afinats a París. Aquesta presentació de la novetat, en alguns casos fins i tot de manera exclusiva, va reforçar la vida i activitat de la galeria durant vàries dècades.

“París a Parés” pretén remarcar la importància de la Sala Parés en la introducció de la modernitat pictòrica a Catalunya a través de les seves mostres i els seus artistes històrics més habituals. Es tracta d’un recorregut, el relat del qual es construeix amb una selecció de casos paradigmàtics: dels realistes i la pintura anecdotista, passant per l’art quasi experiencial de la bohèmia de Montmartre, l’avantguarda d’entreguerres i el retorn a la figuració de caràcter tradicional. En tots els casos, els catalans juguen à la recherche de la Ville Lumière.

Consulta las obras disponibles en nuestra tienda online