fbpx
Menú

Comunicació Junta Extraordinària

ESTABLIMENTS MARAGALL, S.A.
CL PETRITXOL, 5, BJ, 08002, BARCELONA,
BARCELONA

A BARCELONA, el 6 de maig de 2021

CONVOCATÒRIA DE JUNTA

En compliment de lo previst per l’article 10º dels estatuts socials de la societat ESTABLIMENTS MARAGALL, S.A l’Administrador el convoca a vostè mitjançant anunci publicat a la pàgina web www.salapares.com a la Junta General Ordinària de Socis d’aquesta Societat que tindrà lloc a BARCELONA, al domicili de la entitat al CL PETRITXOL, 5, BJ, 08002, BARCELONA, BARCELONA, en primera convocatòria el dia 9 de juny de 2021, a les 18,30 hores, i en segona convocatòria, el dia 10 de juny de 2021, a les 18,30 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA:

    • Primer.- Nomenament de President i Secretari de la Junta.
    • Segon.- Aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 i aplicació del resultat.
    • Tercer.- Examen i aprovació, si procedeix, de la gestió social del mateix exercici.
    • Quart.- Lectura i aprovació del acta.

A partir de la present convocatòria, i de conformitat amb lo disposat a la normativa aplicable, els socis podran examinar al domicili social i obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents sotmesos a l’aprovació de la Junta General de Socis.

Els socis que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar per medi d’un altre persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital.

Cordialment,

Administrador
Joan Anton Maragall Garriga