Menú

Álvaro Toledo

Madrid, 1965
Luz de la ventana, marzo, espacio al fondo, oli sobre tela i fusta, 75 × 120 cm

Sobre l'artista

La seva pintura és realista, però en una línia que no és la tradicional. Com diu Francisco Calvo Serraller, «l’obra d’Álvaro Toledo té un deute amb el que avui s’anomena “realisme òptic” de la pintura holandesa de la segona meitat del segle XVII i en especial, atesa la seva fascinació per la llum, amb Vermeer». Però, en canvi, la forma en què Álvaro Toledo compon els espais i cerca les perspectives seria impensable sense les aportacions de l’art i l’arquitectura d’avantguarda del segle XX, o la fotografia contemporània.

El que fa aquest pintor és mirar i  representar la llum que es projecta sobre els objectes posant en relleu algunes de les seves qualitats més sorprenents… una llum que evoluciona a cada moment del dia i que, amb multitud de reflexos, dóna vida a l’espai. La utilització del clarobscur –tant en la pintura a l’oli com en les obres pintades al carbonet– permet a l’artista perfilar encara més els motius principals de l’escena i, alhora, reforçar-ne els efectes dramàtics. Com diu el mateix Calvo Serraller, els objectes –que l’artista ha disposat escenogràficament– «actuen com a “positivadors” de la llum». Per aconseguir-ho, Álvaro Toledo compta amb el seu gran domini del color, que apropa la representació a la realitat i alhora n’emfatitza alguns elements per marcar el recorregut visual que suggereix per a cada quadre.

La presència de l’arquitectura en la seva obra és essencial, ja sigui com a marc de les seves composicions o com a recurs que li permet mirar les escenes que pinta des d’altures i inclinacions forçades per oferir-ne una visió insòlita. L’arquitectura, però, assoleix el ple protagonisme en la seva brillant obra de paisatge urbà –al carbó o a l’oli–, un gènere en què Álvaro Toledo projecta els mateixos principis pictòrics que veiem en les seves natures mortes i composicions. En aquest cas, l’artista ens sorprèn amb espectaculars visions aèries de grans ciutats, fragments d’edificis emblemàtics de l’arquitectura contemporània, i també amb mirades sobre ciutats angleses o americanes, Barcelona o Madrid, preses des de balcons o finestres.

Álvaro Toledo té una trajectòria d’exposicions de més de vint-i-cinc anys, durant els quals ha presentat la seva obra en nombroses galeries de prestigi espanyoles i estrangeres, així com en diferents institucions i museus. Ha rebut diferents guardons, i destacats escriptors i crítics han parlat i escrit sobre la seva pintura.

 

Ramas, oli sobre fusta, 60 × 60 cm
Brigitte Szenczi Oscar Tusquets
Llista d'artistes