Menú

Avis legal

Avis legal

Informació general del titular del lloc web
Establiments Maragall.
C/Petritxol, 5
08002 Barcelona (España)
A080223

Establiments Maragall és el titular del Lloc Web ubicat en el domini www.salapares.com (d’ara endavant, el Lloc Web).

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Establiments Maragall atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

L’exploració del lloc web d’Establiments Maragall ubicat al domini www.salapares.com, i de qualsevol de les pàgines a les quals a través seu es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta la política de privacitat i l’avís legal d’aquesta web. En cas que no estigui d’acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web. En compliment del que disposa l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació (en endavant, LSSICE), Establiments Maragall ha procedit a la comunicació del nom de domini al registre en el qual es troba inscrit.

Propietat intel·lectual i industrial

En aquest lloc web, Establiments Maragall posa a disposició dels seus usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis oferts per la Societat. Tots els noms, imatges, fotografies, textos, logos, gràfics i altres continguts del lloc web són titularitat d’Establiments Maragall o, si escau, Establiments Maragall compta amb llicència per al seu ús, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas, l’accés al lloc web implica cessió per part d’Establiments Maragall de tals drets als usuaris.

Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas podran fer-ne ús comercial, ni alterar-los d’alguna manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per Establiments Maragall en el present avís legal. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, imatges i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el mateix lloc en conjunt, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l’expressament permès per Establiments Maragall en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà Establiments Maragall per a l’exercici de totes les accions, tant civils com penals, que emparen els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web

L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.

Dades personals

L’usuari que lliurement i voluntàriament comuniqui a Establiments Maragall les seves dades personals a través dels procediments establerts en aquest lloc web autoritza expressament Establiments Maragall al seu tractament conforme al descrit en la política de privacitat d’aquest lloc web, i sempre respectant la legislació vigent en cada moment en matèria de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació. Qualsevol usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals que la normativa aplicable li concedeix a través del procediment establert a l’efecte en la política de privacitat.

Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, poden contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a salapares@salapares.com, per telèfon al 93 3187020, o per correu a Sala Parés, c/ Petritxol, 5, 08002 Barcelona (Espanya).

Hipervincles

Aquest lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Establiments Maragall, de manera que aquests no són responsables, per tant, del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus titulars respectius, i Establiments Maragall no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria corresponent a internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Establiments Maragall no serà, en cap cas, responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al present lloc web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que Establiments Maragall autoritza l’hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix d’alguna manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç a la pàgina web. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de cap relació entre Establiments Maragall i el titular de la pàgina web en què s’estableixi. Queda prohibit l’establiment d’hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats a internet o que contravinguin d’alguna manera drets de tercers. Els hipervincles que, si s’escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés al lloc web, però no reproduiran el seu contingut en cap forma.

Actualitzacions

Establiments Maragall no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. Tot i que Establiments Maragall vol prestar un servei continuat als seus usuaris a través del lloc web, aquest podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. Així mateix, Establiments Maragall es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, de manera que podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Dret d’exclusió

Establiments Maragall es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

Generalitats

Establiments Maragall perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Normativa legal i jurisdicció aplicable

Establiments Maragall podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades tal com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

La política de privacitat i el present avís legal d’aquest lloc web, així com la resta del seu contingut, s’han realitzat respectant en tot moment la legislació que li és aplicable, en especial, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d’adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut és aplicable des del moment en què la seva modificació sigui publicitada en el lloc web, i sigui accessible per als seus usuaris. L’ús del lloc web, així com l’accés pels usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure, però implica l’acceptació expressa i el compliment de la política de privacitat i l’avís legal d’aquest lloc web i de la legislació espanyola aplicable. Així mateix, determinats usos del mateix impliquen la necessària acceptació de les condicions contractuals que regeixin aquest ús. Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l’ús del lloc web serà resolt d’acord amb la legislació vigent a Espanya, i se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, quan aquest es trobi a Espanya, o a la dels jutjats i tribunals de Barcelona, quan es trobi fora d’Espanya.

Política de galetes

Aquesta política detalla la utilització que el lloc web www.salapares.com fa de les galetes, dels arxius i de les tecnologies de galetes en les seves pàgines web. En visitar aquesta pàgina web, atès que el navegador està configurat per acceptar la instal·lació de galetes, es considera acceptada la instal·lació de galetes i la manera en què s’utilitzen aquestes galetes. Les galetes permeten millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari en la navegació per aquest lloc web. En cas de no acceptar galetes, és possible configurar les característiques del navegador d’internet perquè les esborri del disc dur de l’equip, les bloquegi o en notifiqui l’existència abans de la seva instal·lació. Per continuar sense canvis en la configuració de les galetes, només cal seguir visitant aquest lloc web.

A continuació es detalla què són les galetes, quina tipologia n’utilitza aquest lloc web, com es poden desactivar en la configuració del navegador i com es pot bloquejar específicament la instal·lació de galetes de tercers.

Què són les galetes i com funcionen?

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’equip en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip. És possible obtenir més informació sobre aquestes tecnologies i el seu funcionament en pàgines com allaboutcookies.org.

L’ús de galetes permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l’usuari, per proporcionar una millor experiència a cada nova visita a aquest lloc web.

Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador/dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. En tot moment serà possible accedir a la configuració del navegador per modificar i/o bloquejar la instal·lació de les galetes enviades per aquest lloc web, sense que això impedeixi l’accés als continguts. No obstant això, la qualitat del funcionament dels serveis pot veure’s afectada.

Tipus de galetes

Segons quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les galetes i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus de galetes: galetes pròpies i galetes de tercers. Les galetes pròpies són aquelles galetes que són a l’equip i gestionades exclusivament per al millor funcionament del lloc web.

En interactuar amb el contingut d’aquest lloc web també es poden establir galetes de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web), que són aquelles establertes per un domini diferent d’aquest lloc web. No és possible accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d’altres llocs web mentre es navegui en aquests llocs web.

Existeix també una altra classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client; en aquest cas, es pot tractar de galetes de sessió o de galetes permanents. Les galetes de sessió expiren quan l’usuari abandona la pàgina o tanca el navegador; és a dir, només estan actives mentre dura la visita al lloc web i són esborrades de l’equip en abandonar-lo. Les permanents expiren quan s’acompleix l’objectiu per al que serveixen o bé quan s’esborren manualment o tenen data d’esborrat, i s’utilitzen normalment en processos de compra en línia, personalitzacions o en el registre, per no haver d’introduir la contrasenya d’usuari constantment.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de galetes segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Galetes utilitzades al web

A continuació s’identifiquen les galetes utilitzades en aquest portal, així com la seva tipologia i funció:

Algunes són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé i d’altres serveixen per millorar el rendiment i l’experiència d’usuari. Navegar per aquest portal web suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de galetes:

Les galetes estrictament necessàries que serveixen per a: facilitar serveis o proporcionar informació sol·licitada a través del lloc web i utilitzar les funcions essencials; per exemple, les galetes necessàries per proporcionar la funcionalitat del carro de la compra, o bé les necessàries per millorar la seguretat o evitar fraus. Si es desactiven aquestes galetes, no serà possible satisfer les sol·licituds d’usuari.

 • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 • Galetes d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, de l’aplicació o de la plataforma, i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Google Analytics

Amb la finalitat de garantir el millor servei a l’usuari, aquest lloc web fa ús de Google Analytics per ajudar a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. Google Analytics és una aplicació que utilitza galetes que són fitxers de text que s’emmagatzemen en el seu ordinador per recopilar estadístiques i informes de navegació per tal de millorar la nostra pàgina, analitzar el nombre de visites que hem rebut, hores de més trànsit, etc., així com la informació relacionada amb l’activitat de la pàgina. Google processarà la informació en els seus servidors amb la finalitat de prestar el servei a aquest lloc web i podrà transmetre la informació a tercers per imperatiu legal o a aquells que processin la informació per compte de Google. En aquest procés, Google s’obliga a no associar la direcció IP de l’usuari amb cap altra dada.

Aquesta web no utilitza galetes vinculades a plataformes publicitàries per a l’elaboració de perfils a partir de preferències i comportaments de navegació. En cap cas aquesta web realitza processos de rastreig o seguiment a través de galetes, i no ho faríem mai sense obtenir el consentiment previ de l’usuari, tal com s’expressa en l’article 22.2 de la Llei 34/2012 de serveis de la societat de la informació (LSSI).

A aquests efectes, s’informa que Google Inc té la consideració de safe harbour, port segur, pel que fa a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Podeu obtenir informació completa sobre les condicions de privadesa de Google Analytics en el següent enllaç: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

L’objectiu és facilitar la navegació de l’usuari.

Aquestes galetes són fonamentals per poder utilitzar el lloc web i són la clau per oferir una experiència excel·lent. Faciliten la navegació sense interrupcions gràcies al fet que el lloc web recordarà, entre altres coses, l’idioma i el país seleccionats, i conservarà les dades d’autenticació a les zones segures del domini. Les galetes ens permeten millorar les nostres pàgines web al proporcionar-nos informació valuosa sobre el seu ús. També ens ajuden a oferir-vos continguts personalitzats, per exemple, mostrant-vos banners que puguin interessar-vos i recomanacions importants.

L’ús de galetes ens permet optimitzar la vostra navegació, personalitzar-la, adaptar la informació i els serveis oferts als vostres interessos, per proporcionar-vos una millor experiència sempre que ens visiteu. Aquest lloc web fa servir galetes per funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

Administració de les galetes:

Per permetre l’ús de galetes d’aquest lloc web en el vostre PC, si us plau feu el següent.

Google Chrome

 1. En obrir el navegador, feu clic a “eines” a la part superior i seleccioneu la pestanya “opcions”.
 2. Dins d’opcions, punxeu “privacitat”.
 3. Marqueu “permetre l’administració de galetes”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. En obrir el navegador, punxeu “eines” a la part superior i seleccioneu la pestanya “opcions”.
 2. Comproveu la pestanya de “privacitat” confirmant que estigui configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
 3. Si la configuració d’internet no és mitjana s’estaran bloquejant les galetes.

Mozilla Firefox

 1. En obrir el navegador, punxeu “eines” a la part superior i seleccioneu la pestanya “opcions”.
 2. Seleccioneu la icona de “privacitat”
 3. Feu clic a galetes, i marqueu: “permetre la instal·lació de galetes”.

Safari

 1. En obrir el navegador, punxeu “eines” a la part superior i seleccioneu la pestanya “opcions”.
 2. Feu clic a la pestanya de “seguretat” i reviseu si l’opció “bloquejar l’accés de galetes de tercers” està marcada o no.
 3. Feu clic a “guardar”.

Configuració de galetes a Mac.

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX

 1. Entreu a Explorer i seleccioneu “preferències” a la barra de navegació.
 2. Feu scroll cap avall fins que vegeu “galetes”, just sota “arxius rebuts”.
 3. Marqueu “no tornar a preguntar”.

Safari a OSX

 1. Entreu a Safari i seleccioneu “preferències” a la barra de navegació.
 2. Feu clic a la pestanya de “seguretat” i marqueu l’opció “acceptar galetes”.
 3. Selecciona l’opció: “Només des del site actual en què estic navegant”.

Mozilla i Netscape a OSX

 1. Entreu a Mozilla o Netscape i a la part superior del vostre navegador, marqueu l’opció de “preferències”
 2. Feu scroll cap avall fins que vegeu “galetes” just sota de “privacitat i seguretat”.
 3. Marqueu l’opció “permetre l’accés de galetes només des del site actual”.

Opera

 1. Entreu a Opera i seleccioneu “menú” i “ajustos” a la barra de navegació.
 2. Seleccioneu “preferències” i punxeu la pestanya “avançat”.
 3. Marqueu l’opció “acceptar galetes”.

Actualització de la política de galetes

Aquesta política de galetes està subjecta a actualitzacions; per això, és recomanable consultar aquesta informació periòdicament amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què s’utilitzen les galetes.

La política de galetes es va actualitzar per última vegada amb data [gener 2016].